Mini HDMI/HDMI kabel spiralny 50-65 cm

Atomos Mini HDMI/HDMI kabel spiralny 50-65 cm