Mini HDMI/HDMI kabel spiralny 30-45 cm

Atomos Mini HDMI/HDMI kabel spiralny 30-45 cm